Online Recruitment System

Home Contact Us About Us  

पुणे पीपल्स को-ऑप. बँक लि., पुणे - मल्टीस्टेट बँक

Answer Key of Online Exam for Leknik (Pune People's Co-op. Bank Ltd., Pune) held on 28 May 2023. View Answer Key
भरावयाची पदांचे तपशील :

Post DetailsRemark
Post Name (पदाचे नाव) लेखनिक    (पुणे पीपल्स को-ऑप. बँक लि., पुणे - मल्टीस्टेट बँक)
Number of Posts (एकूण पदे) 75
Application Mode (अर्जाची पद्धत) Online
Job Location (नोकरी ठिकाण) All Branches of Bank (Visit Branches)
PAY-SCALE प्रशिक्षण कालावधी : २ वर्षे
प्रशिक्षण भत्ता : प्रथम वर्ष रु. १२,०००/- व व्दितीय वर्षी रु. १५,०००/-
प्रोबेशन कालावधी : १ वर्ष रु. वेतन : १८,०००/- प्रोबेशन कालावधीपर्यंत उमेदवाराने जे.ए.आय.आय.बी. परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
सेवेत कायम : जे.ए.आय.आय.बी. परीक्षा उत्तीर्ण व प्रोबेशन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर. वेतन : बँकेच्या वेतनश्रेणीनुसार अन्य भत्यांसह वेतन देण्यात येईल.
Age Limit (वयोमर्यादा) दि. 28/03/2023 रोजी 20 ते 28 वर्ष
Educational Qualification (शैक्षणिक पात्रता) Degree from recognized University and (M.S.C.I.T. OR Equivalent Computer Certificate)
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी व (एम.एस.सी.आय.टि. किंवा समतुल्य संगणक प्रमाणपत्र)
Preference (प्राधान्य) जे. ए. आय. आय. बी. / सी. ए. आय. आय. बी. / जी. डी. सी. & ए / तसेच शासन मान्यताप्राप्त इतर संस्थेची बँकिंग / सहकार / कायदेविषयक पदविका/ पदव्युत्तर
Selection Process (भर्ती प्रक्रिया) लेखी परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने पुणे येथे घेण्यात येईल. लेखी परीक्षा १०० गुणांची असेल. उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान ५०% गुणांची अट असेल व तोंडी मुलाखत ५० गुणांची असेल.
Online Exam Topics & Mark Weightage: 1) Banking & Cooperative Banking
2) Knowledge of Marathi and English language
3) General Knowledge & Awareness
4) Mathematics & Logical Reasoning
Refer books for clerk exams. Exam will be on IBPS lines containing the subjects like Test of Reasoning,
Online Exam Date 28/05/2023  View Answer Key

       पुणे पीपल्स को-ऑप. बँक लि., पुणे बँकेची दिनांक 28/05/2023 रोजी घेतलेल्या लेखनिक परीक्षेची उत्तर तालिका प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. वरील उत्तर तालिकेमध्ये काही चुका/त्रुटी असल्यास punebankasso@gmail.com या ई-मेलवर योग्य त्या पुराव्यानिशी आपले आक्षेप दोन दिवसात दि. 01/06/2023 सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत नोंदवावेत. मुदतीनंतर आलेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही.