Online Recruitment System

Home Contact Us About Us  

यशवंत नागरी सहकारी बँक लि., लातूर

यशवंत नागरी सहकारी बँक लि., लातूर या बँकेत अधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर, आय टी ऑफिसर व लेखनिक ही पदे भरावयाची आहेत.
अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिनाकांत मुदतवाढ करण्यात आली आहे. ३०/०९/२०२३ पर्यंत ई-मेल द्वारे अर्ज स्विकारण्यात येतील.
View Paper Advertisment
भरावयाची पदांचे तपशील :

Post DetailsRemark
Post Name (पदाचे नाव) ट्रेनी लेखनिक
Number of Posts (एकूण पदे) 7
Age Limit (वयोमर्यादा) २२ ते २७ वर्षे ( दि. १-९-२०२३ पर्यंत )
Educational Qualification (शैक्षणिक पात्रता) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य, विज्ञान ,अभियांत्रिकी, बी. सी. एस., बी. बी. ए., बी. सी. ए. इत्यादी पदवी परीक्षेत उत्तीर्ण असणे आवश्यक व एम. एस. सी. आय .टी. परीक्षा उत्तीर्ण
Preference (प्राधान्य) जे. ए. आय. बी. /सी. ए. आय. आय. बी. /जी. डी.सी. ए./ तसेच शासन मान्यताप्राप्त इतर संस्थेची बँकिंग /सहकार /कायदेविषयक पदविका /इतर वित्तीय संस्थेतील किमान ३ वर्षाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य.
Application Fees (अर्ज शुल्क) रु. १०००/- अधिक १८% जी. एस. टी. असे एकूण ११८०/-
(Download Application Format here)

       वरील पात्रता धारण करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज पूर्ण माहिती (सी.व्ही. ) व ई मेल एड्रेस-सह पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक्स असोसिएशन लि., पुणे यांच्या pba.recruit.ynsb@gmail.com या पत्त्यावर दिनांक ३०-०९-२०२३ पर्यंत ऑनलाईन पाठवावेत . त्यानंतर आलेल्या अथवा अर्जासोबत परीक्षा फी न पाठविणाऱ्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. लेखी परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने लातूर येथे घेण्यात येईल. परीक्षेचे ठिकाण व दिनांक, परीक्षेचे स्वरूप इत्यादीबाबतची माहिती पात्र उमेदवारांना ई-मेलवर स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. पूर्ण जाहिरात व अर्जाचा नमुना असोसिएशनच्या punebankasso.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. अर्जासोबत (ना परतावा तत्वावर) पाठवावयाचे परीक्षा शुल्क रु. ११८०/- असोसिएशनच्या खालील खात्यावर एन.ई.एफ.टी. ने जमा करावे व शुल्क जमा केल्याची पावती उमेदवाराचे नाव नमूद करून अर्जासोबत मेलवर पाठवावी. परीक्षा शुल्क नातेवाईकांच्या अथवा अन्य खात्यावरून पाठविली असल्यास त्याचा तपशील अर्जामध्ये नमूद करणे गरजेचे आहे.

असोसिएशन खात्याचा तपशील
Cosmos Co-operative Bank Ltd, Parvati Darshan
Saving Account No : 0010501028653
IFSC Code : COSB0000001

परीक्षेची कॉल लेटर्स मेलद्वारे पाठविण्यात येणार असल्याने अर्जातील ई-मेल आयडी बिनचूक द्यावेत.

भरती प्रक्रिया दिनदर्शिका

1 जाहिरात प्रसिद्धी दिनांक ०९/०९/२०२३
2 अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक ३०-०९-२०२३
3 अर्जाची छाननी व पात्र उमेदवाराची यादी करणे. ०३-१०-२०२३
4 पात्र उमेदवारांना कॉल लेटर्स पाठविणे. ०५/१०/२०२३
5 लेखीपरीक्षा दिनांक २९/१०/२०२३
6 उत्तर पत्रिका जाहिर करण्याचा दिनांक ३१/१०/२०२३
7 आक्षेप नोंदविण्याची मुदत दिनांक ०२/११/२०२३
8 परीक्षेचा निकाल जाहिर करण्याचा दिनांक ०३/११/२०२३
9 तोंडी परीक्षा ०५/११/२०२३ पासून